Previous
Next

Tour Kit

Tour Kit includes 1 [K]TOUR racquet, eyewear, and 2 squash balls
  • [K]TOUR racquet
  • Eyewear
  • 2 squash balls

More Accessories 

NVUE Protective Eyewear

NVUE Protective Eyewear

Aviator Protective Eyewear

Aviator Protective Eyewear

Jet Protective Eyewear

Jet Protective Eyewear

Vents Protective Eyewear

Vents Protective Eyewear

Omni Protective Eyewear

Omni Protective Eyewear

Lynx Protective Eyewear

Lynx Protective Eyewear

Squash All Gear Set

Squash All Gear Set